Retourneren

Voorwaarden retourneren van Nordic sports

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.   Dag: kalenderdag;

4.   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Nordic Sports
Het Leunenberg 970
7544JR Enschede
info@nordic-sports.nl
 

Artikel 3 - Retourneren 

  1. Binnen de zichttermijn van 30 dagen, deze termijn begint na verzending van uw bestelling.
  2. Alleen onbeschadigde, niet gedragen, niet gebruikt en complete artikelen kunnen retour genomen worden.
  3. Met labels en aangehechte kaartjes aan het artikel.
  4. De verpakking (seal) van het artikel in originele staat mag niet verbroken zijn.
  5. Een kopie van de factuur / pakbon meestuurt in de verpakking.
  6. Aanbiedingen of andere reclames kunnen niet worden geruild.
  7. Als artikelen niet meer te verkopen zijn als nieuw kunnen wij het retour weigeren.
  8. Geen contanten een tegoedbon.